lördag 26 januari 2013

torsdag 24 januari 2013

Stocka sågverk och brandstation bl.a

Stocka sågverk byggdes 1856 och sågverket var under sin storhetstid det åttonde största i Sverige . 1983 lades sågverket ner och i samband med nedmonteringen av brann såghuset ner . Idag är det en bla en vägg kvar mot vägen . 
Det byggdes även en kanal från Tillsjötjärnen till sågverket . 
Brandstationen placerades mellan brädgården och såghuset .

söndag 13 januari 2013