måndag 25 maj 2015

Trönö gamla Medeltidskyrka

Med en vacker Klockstapel

Gamla Medeltidskyrkan är omgiven av en bogårdsmur med två stigluckor - murpassager med valv och sadeltak av tjärade brädor
Den östra och större  murpassagen var för manfolk 
medan den lite mindre södra var för kvinnor .
Bredvid den södra murpassagen sitter även en Fattigbössa .

torsdag 21 maj 2015

onsdag 20 maj 2015

Söderhamn 2015

Söderhamnsån , Stadskanalen nedanför Rådhuset

Den gamla stadsdelen Öster i Söderhamn med Oscarsborg i bakgrunden .

tisdag 19 maj 2015

Söderhamns vackra Rådhus

 Rådhuset med den praktfulla fasaden , området minnesförklarades år 2000 och är därmed Sveriges största byggnadsminne som omfattar 12 kvarter .
Rådhuset är uppfört efter en storbrand 1860 och till höger på bild står en obelisk 1899 till minne av stadens grundläggare Gustav 11 Adolf .