onsdag 29 maj 2013

Norrholm I Strömsbruk


 Norrholm sedd från Sörholm .

Utsikt över Sörholm och Harmångersån.

Här trodde jag min tur till Norrholm tog slut men efter lite letande så hittade jag en stig som gick direkt från landsvägen som ledde ner till Norrholm 
 Sägnen om gården som sjönk hör till Norrholm . Också den sägnen finns i några olika versioner ,men trots detta så berättats det alltid att gården sjunker och att den hårdhjärtade husbonden under sin flykt från katastrofen får med sig sin silverskatt och gräver ner den utan att någonsin återfinna den. Den skall vara nergrävd på den höga kullen vid Norrholm .
 Husgrund på Norrholm kallas även Konugahuset , det är en enorm husgrund med stor källare  . Det skriftliga källorna berättar att ett fiskehus , en fiskeanordning hade anlagts av Gustav Vasa i Harmångersåns Ström . Det fanns tidigt intresse för ån från kronans sida . Huset kallas Konunshuset i ett brev från 1637 .Det är troligt att kapten Johan Liffländer Strijk bodde här eftersom han enligt brevet hade rätten till allt laxfiske i ån . Dock vet dom inte när detta hus övergavs , det kan ha varit 1600- talets mitt .         ( Denna information har jag skrivit från ett anslag som sitter på Sörholm ).
 "Trollet" i husgrunden .
Harmångersån med Sörholm till vänster i bild . 

Bävern har "avverkat" enormt här .

 Norrholm  . lördag 25 maj 2013

Holm i Strömsbruk , en mytomspunnen plats i Hälsingland .


Mytomspunna Sörholm .
Holm är belägen ett stycke norr om Strömsbruk , på en holme mellan Harsjöbäcken och Harmångersån.
  Naturskyddsföreningen tilldelade Holm och Fornminnesföreningen sitt miljöpris 2005 .

 Finns flera husgrunder på Sörholm , här syns fornlämningen från Huvudbyggnaden . Holm är ingen vanlig bebyggelselämning . Lämningarna är stora och pompösa . Holmgården fanns på 1600- talet , beboddes av mäktiga personer och övergavs vid 1600 talets slut , då familjen ruinerades av en ockrare som sedmera även rev byggnadera och och tog till vara och forslade bort timret förmodligen för eget bruk omkring 1700 talet .
Finns anslag uppsatta vid lämningarna så man kan läsa om dom olika byggnaderna och dess funktion och även endel namn på människor som verkat och bott här .


Även barn trivs i denna miljö , den påminner om en sagomiljö . kunde inte låta bli att fotografera detta konstverk , den hörde liksom hemma här där den stod så fint på ett av borden då vi kom :)


Sägnen om den mörkögda skönheten Anna , dotter till en häradsdomare och hennes tragiska kärlek förknippas just till Sörholm , hon ska ha drunknat i sjön och det är flera som sett henne även än i dag kan hon visa sig om man nu har "turen " med sig eller hur man nu skall säga om detta :)

Lämnar Sörholm och dess innevånare för denna gång . 
fredag 10 maj 2013

Rogsta Hembygdsgård

Rogsta hembygdsgård är en parstuga från 1700- talet som flyttades hit till Ingsta från Hovsätter .
J