måndag 15 augusti 2011

Runstenen och Klövsadelkyrkan i Hälsingtuna .

Hörde på "verkligheten berättar app" att vi troligen har den största runstenen till ytan  just i Hälsingtuna . Så jag googlade på denna och fick reda på att den står vid Hälsingtuna kyrka och även att denna kyrka är en gammal klövsadelkyrka . Då väcktes mitt intresse dels för att jag aldrig hört talats om en klövsadelkyrka förut . Så därför letade jag igen både stenen och kyrkan :)


 Ni ser ju vad enorm denna runsten är till jämnförelse med kyrkan .

Klövsadel(s)kyrka var en, främst på Öland förekommande, egendomlig form av romanska kyrkor med två torn, ett i öster över koret och ett, som vanligt, vid kyrkans västra del. Klövsadelkyrkan har således ett lägre mellanparti mellan två högre ändpartier Den har alltså en viss likhet med en s.k. klöv-sadel, dvs den packsadel som användes som underlag för en klövjebörda på ett lastdjur, där bördan i möjligaste mån var fördelad lika på vardera sidan av djuret.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet. Fram till 1400-talet var kyrkan en klövsadelkyrka med torn i både öster och väster. På 1400-talet revs det östra tornet.
Ja nu kom det med lite fakta också som jag hittat på nätet .

 Kyrkans exteriör utmärks av det höga tornet . Det är ett av få bevarade medeltida stenkyrkotorn .
 
En vacker klockstapel finns även på denna plats .

Runstenen stod på sin nuvarande plats ej långt från Hornån, under förhistorisk tid en huvudled till kungsgården i Hög . redan innan 1100 -tals kyrkan uppfördes . Runskriften från 1000- talet e.Kr . är ristat med stavlösa runor , dvs. runor utan lodräta stavar .En radikal förenkling av den yngre runalfabetet . inskriften vad redan oläslig på 1600 -talet . Inskriftens slut meddelar att , "Bruce Åsbjörsson gjorde runorna" .Ornamentiken har utgjorts av två sammanflätade rundjur samt ett stort ringkors .Enligt folksägen skulle stenen ha rest av en jätte , som var så lång , att han räckte från kyrkmuren till stenen .
Ja denna info går att läsa på en skylt som sitter bredvid runstenen . Och eftersom jag personligen tycker gamla sägner är enormt roligt och underhållande så var det extra roligt att det fanns en sägen även till denna .
 

Och slutar detta inlägg med denna bild som jag tog då jag lämnade Hälsingtuna för denna gång . Och det gjorde nog även gässen som "styrde sin kosa" mot troligtvis varmare breddgrader .

2 kommentarer:

  1. Vilken fin kyrka o vackra bilder därtill. snart är sommaren över, men du har fotat massor av vackert. kram

    SvaraRadera