onsdag 29 maj 2013

Norrholm I Strömsbruk


 Norrholm sedd från Sörholm .
 Stigen dit går bla genom en tallmo
 Finns en bänk efter vägen där man kan vila medans man njuter av utsikten över Sörholm och Harmångersån.
"Bäverkonst" ser man lite överallt  
Här trodde jag min tur till Norrholm tog slut men efter lite letande så hittade jag en stig som gick direkt från landsvägen som ledde ner till Norrholm 
 Sägnen om gården som sjönk hör till Norrholm . Också den sägnen finns i några olika versioner ,men trots detta så berättats det alltid att gården sjunker och att den hårdhjärtade husbonden under sin flykt från katastrofen får med sig sin silverskatt och gräver ner den utan att någonsin återfinna den. Den skall vara nergrävd på den höga kullen vid Norrholm .
 Husgrund på Norrholm kallas även Konugahuset , det är en enorm husgrund med stor källare  . Det skriftliga källorna berättar att ett fiskehus , en fiskeanordning hade anlagts av Gustav Vasa i Harmångersåns Ström . Det fanns tidigt intresse för ån från kronans sida . Huset kallas Konunshuset i ett brev från 1637 .Det är troligt att kapten Johan Liffländer Strijk bodde här eftersom han enligt brevet hade rätten till allt laxfiske i ån . Dock vet dom inte när detta hus övergavs , det kan ha varit 1600- talets mitt .         ( Denna information har jag skrivit från ett anslag som sitter på Sörholm ).
 "Trollet" i husgrunden .
Harmångersån med Sörholm till vänster i bild . 
Vackra promenadstråk , fast lite svårare teräng att ta sig fram i på Norr än Sörholm

Bävern har "avverkat" enormt här .

Vacker grillplats på Norrholm också . Kanske man rent av sitter på den där silverskatten om man slår sig ner här i slutet på den höga kullen ;)
Njuter av utsikten och lugnet innan jag ...

Kliver över ännu ett Bäver fällt träd och lämnar Norrholm bakom mig och njuter av vårens sista Tussilago , trodde dom blommat ut för länge sedan , men en fann jag iallafall .

Länkarna/ artiklar  som jag bla hämtat info ifrån lägger jag ut här , sedan har jag även tagit info på alla skyltar som sitter uppe på Sörholm .
lördag 25 maj 2013

Holm i Strömsbruk , en mytomspunnen plats i Hälsingland .


Mytomspunna Sörholm .
Holm är belägen ett stycke norr om Strömsbruk , på en holme mellan Harsjöbäcken och Harmångersån.
  Naturskyddsföreningen tilldelade Holm och Fornminnesföreningen sitt miljöpris 2005 .
 Vackra stigar runt Holm att promenera på
 Finns flera husgrunder på Sörholm , här syns fornlämningen från Huvudbyggnaden . Holm är ingen vanlig bebyggelselämning . Lämningarna är stora och pompösa . Holmgården fanns på 1600- talet , beboddes av mäktiga personer och övergavs vid 1600 talets slut , då familjen ruinerades av en ockrare som sedmera även rev byggnadera och och tog till vara och forslade bort timret förmodligen för eget bruk omkring 1700 talet .
Finns anslag uppsatta vid lämningarna så man kan läsa om dom olika byggnaderna och dess funktion och även endel namn på människor som verkat och bott här .

Finns en väldigt välskött grillplats både på Sör och Norrholm , jag är mycke imponerad av styrelsens arbete för att tillvarata det vackra på denna Holme . 
Även barn trivs i denna miljö , den påminner om en sagomiljö . kunde inte låta bli att fotografera detta konstverk , den hörde liksom hemma här där den stod så fint på ett av borden då vi kom :)


Sägnen om den mörkögda skönheten Anna , dotter till en häradsdomare och hennes tragiska kärlek förknippas just till Sörholm , hon ska ha drunknat i sjön och det är flera som sett henne även än i dag kan hon visa sig om man nu har "turen " med sig eller hur man nu skall säga om detta :) Jag kommer att lägga ut några länkar i mitt nästa inlägg om Holm , där jag hittat endel artiklar om just denna mytomspunna plats  .

Lämnar Sörholm och dess innevånare för denna gång . 
måndag 13 maj 2013

Rogsta

Byggnaderna vid Rogsta hembygdsgård
Bakstugan
Längst till vänster ett gammal spruthus från Lönnånger .
 
Härbre från tidigt 1700 - tal
 Logen kommer från ett hemman i Helenedal , Hudiksvall och uppförd på denna plats 1992-1993

 Lite snö var det kvar då jag var här söndagen 5 maj , nu är den förhoppningsvis borta :) Byggnaden är en gammal kyrkskola från Ingsta står det på skylten , den är uppförd som loge på nuvarande plats 1983 .
Slutar mitt inlägg med denna bild på den gamla Smedjan en sk "gårdsmedja" från 1800- talet .