fredag 16 september 2011

I trakterna kring Dellen

I Delsbo finns denna vackra kyrka med den vackra bergskedjan som skymtar bakom .

 Klockstapeln vid Delsbokyrka .
 Ibland är det härligt att vara två <3
 Gärdesgårdar finns det lite överallt i denna bygd .
 Och även boskap såklart :)
 Visst är detta underbart :)
 Gyttjebad är kanske inte så dumt , fast lammet var rent och fint .
 Utanför Bjuråker ligger denna vackra plats .

Gröntjärn ett naturfenomen ,

 Gröntjärn är en sjö, där vattnet kan stiga och sjunka ända upp till över 13 meter utan att där finns synliga in och utlopp.Vattenståndet styrs av ett komplicerat samspel mellan grund och ytvatten.

Tjärnens turkosgröna färg beror framför allt på grundvattnet. Källvattnet är väldigt rent, med lite partiklar. Det gör att ljusbrytningen sker längre ner vid kiselgyttjan på botten. Kanske även speglingen från den omkringliggande skogen har viss påverkan. Källa: Länsstyrelsen


I Gröntjärn växer även denna fridlysta växt Getväppling .
Delsbo forngård , visst är det härligt med midsommar fast ärligt det är mysigt med julen och alla tända ljus  också :)
Ett gammalt fönster vid Delsbo forngård .
Hävre vid forngården .
Delsbo .


Slutar med denna lada som är vacker i sin skröplighet  .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar